Bestyrelsen

Efter seneste generalforsamling afholdt den 30/5-2018 har bestyrelsen nedenstående sammensætning:

  • Formand: John H. Nielsen | Sorrentovej 44 | Mobil: 40860058 | E-mail: formand@gf-rugbakken.dk
  • Næstformand: Hanne Wilhjelm | Italiensvej 51 | Mobil: 22 46 63 05
  • Best.medlem: Monica Lindhardt | Sorrentovej 38 | Tlf. 31 39 71 81
  • Kasserer: Povl Holm | Italiensvej 53 | Mobil: 30 25 34 40 | E-mail: kasserer@gf-rugbakken.dk
  • Revisor: Rasmus Bukkehave | Sorrentovej 48
  • Webmaster: webmaster@gf-rugbakken.dk
Bestyrelsesansvarsforsikring

Vores forening har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring gennem SGF (Sundbyerne Grundejer Fællesskab). Forsikringen dækker i tilfælde af underslæb og lign. Den årlige forsikringspræmie fremgår af regnskabet.

Læs mere om bestyrelsesansvar i præsentationen “1000 spørgsmål” (1000_spm) til advokat Morten Mark Østergaard. Under denne overskrift blev der den 12. maj 2015 afholdt medlemsmøde i SGF.