Ansøgning om etablering af 3-timers p-zone for vores område

Efter indførelse af 3-timers p-zone ved Lergravsparken (17 marts 2016) har mange grundejerforeninger – inkl. vores egen – oplevet en øget parkering i vores område. Problemet med parkering er blevet “skubbet” ud i vores område, og især langs Italiensvej, hvor det stadig er gratis at langtidsparkere, og mange rejsende til lufthavnen benytter sig af den gratis parkering langs Italiensvej. Biler holder ofte langtidsparkeret på Italiensvej i ugevis.

Problemet med uvedkommende langtidsparkering er blevet et problem vi må gøre noget ved. I samarbejde med 8 GF’er har vi hver især foretaget en afstemning vedr. indførelse af 3-timers p-zonen til at omfatte området på begge sider af Amager Strand Metro inkl. vores område. Resultatet af afstemningen var et klart flertal for indførelse af 3-timers p-zone i vores område.

I fællesskab har 8 GF’er derfor udfærdiget og sendt en ansøgning til Københavns Kommune – se vedlagte PDF nedenfor.

Ansøgning om 3-timers p-zone omkring Amager Strand Metro

Vi forventer at kommunen ser velvilligt på ansøgningen og vil godkende, men der kan være andre hensyn og foranstaltninger kommunen skal tage forud for etablering af 3-timers p-zone for vores område, og det kan derfor være en langvarig process.

GF = Grundejerforening