Resultat af spørgeskema vedr. 3-timers p-zone i vores område

Resultat af den uformelle afstemning for G/F Rugbakken

30 parceller har responderet hvilket giver en respons på 60%.
22 tilkendegav at vi skulle gå videre med forslaget,
7 var imod og 1 var neutral.

Så selvom der ikke er absolut flertal for at arbejde videre med projektet, så er det et markant flertal som går ind for forslaget om indførelse af 3-timers p-zone I vores område.

Link til spørgeskema:

https://da.surveymonkey.com/results/SM-NTW7V8JG8/