Projekter

Igangværende Projekter

Parkering: Ansøgning hos kommunen sammen med nabo GF’er (8 i alt) vedr. udvidelse af 3-timers P-zone til vores område. Afventer svar fra kommunen.


Klimaprojekt for Engvej Nord: Afventer KK og HOFOR

Klimaprojekt for Engvej Nord – AM8A


Afsluttede Projekter

  • Trafiktælling for Italiensvej -2016-2017 (overgik til offentlig vej 1. maj 2017)
  • Ny miljørigtig gadebelysning til LED (Citelum) – 2015-2016
  • Nedgravning af EL i fortorve (DONG) – 2014
  • Renovering af veje og fortove/kantstene (NCC) – 2011-2012
  • Udstykning af den gamle nyttehave for grundsalg – 2010-2012