Historie

På denne side kan du læse om foreningens historie.

Parcelforeningen “Rugbakken” blev stiftet d. 6. okt. 1917, og derfor kan foreningen fejre 100 års fødselsdag d. 6. okt. 2017.

G/F Rugbakken 1917-2017

Foreningen råder over gamle protokoller og referater fra generalforsamlinger i gamle dage, og kan besigtiges hos formanden efter aftale.

Hvis du kan fortællle en god historie, annekdote, begivenhed, som har fundet sted i vores forening, eller hvis du ligger inde med gamle fotos fra vores område, så kontakt formanden.

Nedenfor kan du se områdekort for Parcelforeningen “Rugbakken” anno 1918:

Parcelforeningen Rugbakken anno 1918
Parcelforeningen “Rugbakken” anno 1918. Bemærk Genuavej hed før 1922 Rugbakkevej
Kongerækken

Liste over tidligere  samt nuværende formand i G/F Rugbakken:

 • N Hansen, 1917-20
 • G Jørgensen 1920-23
 • C. Hammershøj 1923-24
 • Christensen 1924-26
 • S. Sørensen 1926-27
 • O. Pedersen 1927-29
 • Sandell 1929-36
 • C. Hammershøj 1936-55
 • H. Olsen 1955-62
 • Kai Nielsen 1962-70
 • Elhardt Madsen 1970-2005
 • Torben Andersen 2005-2008
 • John Holmer Nielsen 2008-2020
 • Øystein Juul Nielsen 2020 – (nuværende)

Elhardt Madsen (* 14.12 1939 † 16.11.2006) har rekorden med 35 år på formandsposten. Elhardt boede på Milanovej 50, og gik bort d. 16 november 2006. Kristelig Dagblad har skrevet flg. nekrolog om Elhardt:

Seniorsergent, forhenværende borgerrepræsentant Elhardt Madsen, København, er død, 66 år. Elhardt Madsen gik som ung på navigationsskole i Norge og sejlede derefter en periode som styrmand i rederiet A.P. Møller. Efter indkaldelse til søværnet fik han interesse for det militære liv, og senere blev han lånt ud til flyvevåbnet for at varetage stillingen som havnemester på Middelgrundfortet. På den politiske front repræsenterede Elhardt Madsen fra 1974 og i flere end 20 år Centrumdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation.

Elhard var opnåede også at være medlem af Kystartilleriforeningen i 40 år. Læs deres nekrolog om Elhardt i deres medlemsblad her.

De sidste par år af sit formandskab var Elhardt sygdomsramt, og der blev ikke indkaldt til generalforsamling, og der blev heller ikke opkrævet kontingent. I 2005 blev der på initiativ af grundejere, indkaldt til generalforsamling, og ny formand (Torben Andersen) og bestyrelse blev valgt. Årligt kontingent blev atter opkrævet og dermed opsparing til vejvedligehold sat på skinner igen.

Vejhistorie

Strandlodsvej: Navngivet efter de kystparceller (strandlodder), som Sundbyøsters bønder havde her. Navnet kendes i hvert fald fra 1889 men vejen er betydelig ældre.

Genuavej: Navngivet i 1922 efter den italienske by. Hed før 1922 Rugbakkevej.

Italiensvej: Hed før 1924 Øresunds alle.

Kilde: Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Læs mere om ændrede gadenavne for postnr. 2300 (Kbh. S) på Grandts hjemmeside her:

http://www.grandts.dk/Amager/nynavn.htm