Generalforsamling 2022

Der blev ikke indkaldt og derfor ej afholdt nogen ordinær generalforsamling i 2022.