Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for indtil 2 år ad gangen – se referat fra seneste generalforsamling. Kontingentet følger kalenderåret (1/1-31/12).

Kontingent for 2019 er: 0 kr  (kontingentfrit år)
Betales senest: DD/MM-YYYY
Reg-kontonr: 5321-0250244 

G/F Rugbakkens driftskonto i Arbejdernes Landsbank (AL-Bank).

I henhold til foreningens vedtægter (§3) så skal kontingentet betales i én årlig rate til foreningens driftskonto – og være betalt inden udgangen af juli måned. Du vil må modtage indbetalingsoplysninger elektronisk, hvis du har oplyst din email til foreningen. Oplys adresse for indbetalingen, så vores kasserer kan se hvor indbetalingen kommer fra:

3-bogstavforkortelse for vejnavn – efterfulgt af husnr:

  • SOR-XX
  • ENG-XX
  • ITA-XX
  • GEN-XX
  • MIL-XX
  • STR-XXX

Eksempel for grundejer på Sorrentovej 44:

  • Tekst for indbetaling: KONTINGENT SOR-44

Bemærk! Hvis en ejendom, dvs. et matrikelnummer, indeholder mere end én beboelsesenhed, betales der alene ét kontingent. Et tofamilieshus betaler således kun enkelt kontingent, uanset om dette er delt op i ejerlejligheder eller ideelle anparter.