Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for indtil 2 år ad gangen – se referat fra seneste generalforsamling. Kontingentet følger kalenderåret (1/1-31/12).

Kontingent for 2021 er: 500kr  
Betales senest: 31/12-2021
Reg-kontonr: 5321-0250244 

G/F Rugbakkens driftskonto i Arbejdernes Landsbank (AL-Bank).

I henhold til foreningens vedtægter (§3) så skal kontingentet betales i én årlig rate til foreningens driftskonto – og være betalt inden udgangen af juli måned. Du vil må modtage opkrævningen elektronisk, hvis du har oplyst din e-mail til foreningen. Angiv din adresse for indbetalingen, så vores kasserer kan se hvor indbetalingen kommer fra:

3-bogstavforkortelse for vejnavn – efterfulgt af hus nr.:

  • SOR-XX
  • ENG-XX
  • ITA-XX
  • GEN-XX
  • MIL-XX
  • STR-XXX

Eksempel for grundejer på Sorrentovej 44:

  • Tekst for indbetaling: KONTINGENT SOR-44

Bemærk! Hvis en ejendom, dvs. et matrikelnummer, indeholder mere end én beboelsesenhed, betales der alene ét kontingent. Et tofamilieshus betaler således kun enkelt kontingent, uanset om dette er delt op i ejerlejligheder eller ideelle anparter.