Trafiktælling for Italiensvej (KK)

*** PROJEKTET ER AFSLUTTET ***

G/F Rugbakken har ansøgt kommunen om at foretage en trafiktælling for vores del af Italiensvej med henblik på at få dokumenteret, at trafikken er overvejende gennemkørende og uden tilknytning/ærinde til lokalområdet. Når den gennemkørende trafik er > 50% er kommunen forpligtet til at iværksætte foranstaltninger for nedbringe trafikken eller tage vejen tilbage (omklassifere vejen fra nuværende privat fællesvej til kommunal/offentlig vej). Vi ønsker at kommunen skal tage vejen tilbage og dermed også vedligeholdelse af Italiensvej. Bemærk! Den modsatte side af Italiensvej er kommunal vej, og dermed er der ingen rimelighed i, at Italiensvej er privat fællesvej på vores side. Læs mere om vores argumentation over for kommunen i nedenstående ansøgningsbrev om trafiktælling.

Ansøgning om trafiktælling for Italiensvej: Ansøgning om trafiktælling for Italiensvej_v1

Trafiktaelling

Resultat af trafiktællingerne

Da første trafiktælling var meget tæt på 50% gennemkørende trafik valgt kommunen af foretage yderligere en trafiktælling. Første trafiktælling blev udført i april, og anden trafiktælling blev foretaget i september.

Dato: 27/11-2015

Som det fremgår nedenfor, så er gennemsnittet af de to tællinger 50,20 % gennemkørende trafik. Da resultatet ligger over 50 % vil forvaltningen nu gå i gang med at undersøge om de kan nedbringe trafikken gennem en færdselsregulering eller om vejen skal overgår til offentlig vej.

Resultat_af_trafiktælling_Italiensvej

Næste skridt

Svar modtaget 17/2-2016

Forvaltningen arbejder umiddelbart hen mod en overtagelse af vejen, men dette skal politisk godkendes. I forbindelse med forberedelsen af indstillingen til det politikerne, har der vist sig et behov for også at undersøge trafikken Italiensvej på strækningen mellem Metroen og Amager Strandvej, da denne vejstrækning umiddelbart kan sammenlignes med vores. Forvaltningen forventer at kunne have gennemført en trafiktælling på den strækning inden påske 2016.

Når resultaterne forligger vender de tilbage til os om det videre forløb og den politiske proces.

Kontakt til forvaltningen:

Annette Christiansen
Jurist
Tilladelse til Vejændring
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

Njalsgade 13, 1073
Postboks 380
2300 København S

Mobil 2492 9588
Email bj37@tmf.kk.dk
EAN 5798009493149

Dato: 18/5-2016

Svar fra kommunen:

Vi har fået resultatet af de sidste trafiktællinger på vejstrækningerne mellem Engvej og metroen, samt mellem Amager Strandvej og metroen. Vedhæftet et kort, som viser strækningerne:

Kort_Trafiktaelling_Engvej_Amager_Strandvej

 

Resultat af trafiktællingerne:

Trafiktaelling_resultat_Engvej

På vejstrækningerne mellem Amager Strandvej og metroen er den gennemkørende trafik under 50 %, og der er derfor ikke umiddelbart noget der taler for, at kommunen skal overtage vejstrækningerne.

På vejstrækningerne mellem Engvej og metroen er der derimod over 50 % gennemkørende trafik, og forvaltningen vil derfor også arbejde hen mod en overtagelse af denne strækning af vejen.

Som Annette Christiansen tidligere har oplyst skal en overtagelse af vejen godkendes politisk. Jeg vil derfor gå i gang med at udarbejde indstillingen. Jeres sag kan ikke nå at blive behandlet på det næste Teknik- og Miljøudvalgsmøde og vil derfor først blive behandlet efter sommerferien.

Jeg skal nok orientere jer, når jeg kender en præcis dato.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Nadja Rummelhoff Henningsen
Landinspektør
Tilladelse til Vejændring
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Direkte 2155 8457
Email fj3k@tmf.kk.dk
EAN 5798009493149