Vejbump ud for SOR-33

Vi er blevet pålagt at lovliggøre vejbumpet ud for Sorrentovej 33 efter at en borger har påkørt bumpet (ramt på med undervognen) og klaget til kommunen. Efterfølgende har kommunen rettet henvendelse til os og bedt os tjekke og lovliggøre bumpet.

Historie: Fra gammel tid blev der lagt lidt restasfalt på netop dette bump ifm. vejarbejde i vores område. Derfor har bumpet været ca. 4 højere end de tilladte 10cm.

Entreprenør: Nordkysten

Underleverandør: PEAB Asfalt

Vi bad entreprenøren om at fræse af højden i håbet om at vi kunne nøjes med at fjerne det gamle lag asfalt, da det ville være den billigste løsning. Desværre slap den gamle asfalt i underlaget, så nu bliver vi nødt til at etablere et helt nyt vejbump. Steler kan måske genbruges, men der skal påmales nye skakterninger og nyt refleksbånd på gammel steler.

Dato: 21/9-2020: Entreprenøren forsøger at fræse toppen af vejbumpet

Dato 2/10-2020: Nyt vejbump bliver anlagt:

Link til bekendtgørelse om vejbump på Retsinformation.dk:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/620