Snerydning

Som grundejer ud til privat fællesvej har du pligt til rydde fortov og vejen for sne samt salte eller gruse. Det gælder som regel, at du skal rydde ud til midten af vejen, da beboeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel. Du skal også sikre adgangsvejen til dine affaldsbeholdere, da du eller risikere at de ikke bliver tømt.

Læs mere om dit ansvar som grundejer her: http://www.kk.dk/artikel/dit-ansvar-som-grundejer

For mange fortravlede børnefamilier og ældre beboere er dette en uoverkommelig opgave, og derfor har foreningen en motoriseret kost, som blev indkøbt efter fremsat forslag og godkendelse på generalforsamlingen i 2012.

Mærke: Texas
Model: Pro Sweep 680 GT
Betjeningsvejledning (brugermanual): Texas_Pro_Sweep_680_dk_eng_de_11.2

Texas_prosweep_680
Grundejerforeningens motoriserede fejekost – en Texas Pro Sweep 680. Klik for stort billede.

Hvis du er efterlønner, pensionist eller studerende, og har tid til at indgå i vores snerydningsberedskab, så kontakt formanden. Det er primært de tidlige morgentimer på hverdage, at vi har brug for hjælp. I week-ender er der som regel altid nogen hjemme, som har tid til at gå en tur med fejekosten.

Bemærk: Der skal helst ligge mindst 5cm sne på fortovene førend vi rykker ud med fejekosten – så den har noget at arbejde med! Ellers slider vi bare kosten ned.

Det tager ca. 1,5-2 timer at gå vores område igennem og feje alle fortovene, og vi afregner 300 kr pr. tur.