Renovering af veje og fortove/kantstene (NCC)

*** PROJEKTET ER AFSLUTTET ***

Københavns kommunen udstedte i 2010 et samlet påbud med krav til renovering af Milanovej, Genuavej og Sorrentovej. I alt 8 grundejerforeninger blev berørt af påbuddet, da de berørte veje løber gennem flere grundejerforeninger i vores område.

Flere projektmøder blev afholdt med deltagelse af de involverede grundejerforeninger. Pga. forskellige ønsker til instandsættelse af hhv. veje og fortove/kantstene, så var det ikke muligt at indhendte et samlet tilbud. For vejistandsættelsen blev vi enige med vores nabo-grundejerforeninger om at renovere vejene med OB, og det var NCC som afgav det bedste tilbud og fik ordren.

Tidsforløb

2011: Indhentning af tilbud fra entreprenører.

2011: Afretning af veje

2012: Brolægning. Ny OB belænging.

Renoveringen af de 3 veje i vores område var klar i sommeren 2012 for ibrugtagning.

Vejene blev afrettet forud for ny overfladebelægning (OB) med asfalt og efterfølgende udlægning af granitskærver. Kantstene blev taget op og gensat i beton. Fortove blev lagt om og knækkede fliser blev udskiftet. Enkelte gamle fortovsfliser blev genbrugt, hvis kun mindre undermineret.

Hovedentreprenør: NCC