Udstykning af den gamle nyttehave for grundsalg

*** PROJEKTET ER AFSLUTTET ***

Efter at vores foreningen havde modtaget påbud om istandsættelse af vores veje fra kommunen i april 2010 var det store spørgsmål hvordan vi skulle finansiere istandsættelsen. Foreningens opsparing var langt fra tilstrækkelig, og det samme var gældende for vores nabo-grundejerforening G/F Gefion. Men heldigvis ejede vi sammen med G/F Gefion et udlagt reserve-areal på Strandlodsvej, som i mange år havde fungere som nyttehave.

G/F Rugbakken ejede også sti-arealet, som løb langs med nyttehavearealet og forbandt Strandlodsvej til Engvej. Ejerfordelingen af nyttehavearealet var G/F Rugbakken 13% og G/F Gefion 87%, men efter forhandling blev vi enige om fordelingen 23/77. Denne fordelingsnøgle skulle således være gældende ved grundsalget, dvs. salgsprovenuet fra salget af de 3 nye udstykninger (byggegrunde) skulle deles med 23% til G/F Rugbakken og 77% til G/F Gefion.

Kort over nyttehavearealet efterudstykning i 3 nye byggegrunde: K07-10_måleblad

Mere info følger snart…