Referater fra bestyrelsesmøder

08/1-2020

Referat fra bestyrelsesmøde hvor emnerne var: Henvendelse fra kommunen angående ulovligt vejbump ud for Sorrentovej 33. Milanovej: Parkering og fremkommelighed. Skiltning af hastighed i vores område er uklar. Vores kasserer (Povl Holm) er fraflyttet og vi skal finde en ny kasserer. 

Referat af bestyrelsesmøde 8/1-2020


13/3-2019

Referat fra bestyrelsesmøde hvor emnerne var: Dato for kommende generalforsamling, parkeringsproblemer på Milanovej, status på ansøgning om udvidelse af 3-timers p-zone til vores område, Projekt Engvej som skybrudsvej mv.

Referat af bestyrelsesmøde 13/3-2019


21/3-2018

Referat fra bestyrelsesmøde hvor emnerne var: Dato for kommende generalforsamling, Investering af foreningens formue, parkering, Projekt Engvej som skybrudsvej, Gartner til renhold af vores bede, opsætning af skilte.

Referat af bestyrelsesmøde 21/3-2018


30/3-2017

Referat fra bestyrelsesmøde hvor emnerne var: Status på Italiensvej (overgå til offentlig vej), parkeringszone, status på Engvej som skybrudsvej, investering af foreningens formue, skilte, fejemaskine og 100 års jubilæum.

Referat af bestyrelsesmøde 30/3-2017


19/2-2015

Referat fra bestyrelsesmøde hvor emnerne var: Trafiktælling, forestående bankskifte, kantstene på Engvej i dårlig stand, Skiltning med Nabohjælp, Legende Børn, Beskæring af bede ved vejbump, ansøgning om puljemidler til forskønnelse af arealet ved blodbøgen Sorrentovej/Genuavej:

Referat af bestyrelsesmøde 19/2-2015


11/1-2012

Referat fra bestyrelsesmøde hvor emnet var asfalt i bagkanter for Sorrentovej 38 og Sorrentovej 40. Lunke ud for Italiensvej 51 samt ændring af vejloven giver mulighed for ansøge om Italiensvej som offentlig og kommunal vej:

Referat af  bestyrelsesmøde 11/1-2012


14/6-2011

Referat fra bestyrelses med deltagelse af Søren Ringø (Boligforeningsrådgiver) fra Nordea, som gennemgik lån og betingelser for bestyrelsen. Lånet er nødvendigt for mellem finansiering af vejrenoveringen indtil de udstykkede byggegrunde på det gamle nyttehaveareal er solgt:

Referat af bestyrelsesmøde 14/6-2011