Spørgeskema vedr. 3-timers p-zone for vores område

Kære alle,

Otte grundejerforeninger i vores område omkring Amager Strand Metrostation/Italiensvej er gået sammen for at undersøge problemet med øget parkering i vores område, samt mulighed for at begrænse den udefrakommende parkering – såfremt der er et ønske for dette. I den forbindelse har vi oprettet et spørgeskema til vores medlemmer, som du/I bedes besvare inden 7. februar 2018. For de matrikler, hvor der er flere beboere/lejemål, må I gerne sende 2 besvarelser pr. matrikel. Husk at angive adressen, som besvarelsen gælder for. På forhånd tak.

Link til spørgeskema: https://da.surveymonkey.com/r/CVJ7C6H

Nedenstående er medtaget teksten fra spørgeskemaet.

Kære foreningsmedlem i G/F Rugbakken.

I de seneste år er der indtruffet en række begivenheder, som har ført til en forværring af trafik- og parkeringsforhold i vores grundejerforeninger. I marts 2016 blev en ny 3-timers parkeringszone introduceret omkring Lergravsparkens metrostation. Siden parkeringszonen trådte i kraft har foreningerne med ejerskab af de private fællesveje i området syd for Lergravsparkens metrostation, oplevet en stærkt stigende grad af uvedkommende trafik og parkering bland andet som følge af ferieparkering for rejsende fra og til Københavns Lufthavn, gæster til Strandparken samt pendlerparkering. De forværrede trafik- og parkeringsforhold viser sig ved: Forringet trafiksikkerhed Manglende parkeringspladser til beboerne, samt blokering af udkørsler Forøget vejslid, og deraf stigende udgifter til vejvedligeholdelse Otte foreninger i området (Fredenshøj, Strandlyst, Rugbakken, Landlyst, AB Viben, Gefion, Sundby Strandvænge, Strandbo) har haft et indledende møde for at udveksle erfaringer. Vi kunne konstatere at der, for at imødegå den stigende trafik og parkering, var generel stemning for at udvide tre-timers parkeringszonen endnu længere mod syd således at den også omfatter de involverede foreningers områder. I den forbindelse vil vi gerne formelt, men uforpligtende, spørge om Jeres holdning til en sådan udvidelse af 3-timers parkeringszonen. For p-zonen gælder Tre timers parkering i tidsrummet 8-19 på hverdage Beboere i zonen kan bestille gratis beboerlicens Det er ikke muligt at købe ekstra p-tid, og der udstedes ikke gæstelicenser eller gæstebilletter Lokale p-restriktioner gælder stadig på strækninger, hvor der ved særlig skiltning er markeret tids- eller andre parkeringsbegrænsninger. Folk, der arbejder i området og plejer at køre i bil frem for at tage det offentlige, skal være opmærksomme på, at bilen kun må holde parkeret inden for zonen I tre timer. En ordning med gæstebilletter har været efterspurgt, men det er ikke en juridisk holdbar løsning, fordi man ikke kan gøre forskel på forskellige kategorier af gæster, og fordi formålet med restriktionen netop er, at udefrakommende skal fravælge bilen. Restriktionerne gælder også for gæster, håndværkere og andre, som besøger beboerne i p-zonen. Tidsbegrænsningen gælder dog kun i tidsrummet 8-19 på hverdage, så hvis man fx har gæster om aftenen eller i weekenden, kan de stadig komme på besøg uden at skulle flytte bilen.

Svarmuligheder

 

[   ] Ja, jeg giver de otte foreninger i fællesskab mandat til at forsætte arbejdet med en ansøgning til Københavns Kommune angående udvidelse af parkeringszonen.

[   ] Nej, gør intet. Det er et problem vi må leve med.