Klimaprojekt for Engvej Nord – AM8A

Klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord – AM8A
Baggrund og information om klimatilpasningsprojektet

Baggrund for forslaget
Som konsekvens af de store skybrudsskader i København i juli 2011 blev kommunerne pålagt at lave klimatilpasningsplaner. Efterfølgende blev der I en bekendtgørelse fra Naturstyrelsen afsat en større pulje til finansiering af klimasikring i særligt ramte områder. Denne bevilling skulle sætte gang i etableringen af klimatilpasningsprojekter over hele landet. Man kunne iflg. bekendtgørelsen opnå 100% finansiering, samt 100% finansiering af vejvedligeholdelsen, ifald projektet, i København, blev godkendt af Københavns Kommune (KK), HOFOR og endeligt af Forsyningssekretariatet som er en enhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2015-10-07_Ansoegning_til_Forsyningssekretariatet_Amager

2015-10-07_Rammeaftale_FS_Amager

Dokumenter fra første møde om klimatilpasningsprojektet for Engvej. G/F Gefion var tovholder for mødet.

Presenation fra MTH: Møde 1, Klimatilpasning i GF Gefion_20160224

Referat: Referat fra klimamødet 24-02-2016

Læs mere om projektet på Gefions hjemmeside.


Kommunens rækkefølgeplan for udbygning af infrastruktur

Rækkefølgeplan (PDF)

Vandopland Projektbeskrivelser Amager og Christianshavn 2015-10-07 (PDF)

Vandopland for Amager og Christianshavn (e-pages)

Hydraulisk oversigtskort Amager og Christianshavn (PDF)


Seneste opdatering fra Orbicon den 1. marts, 2017:

Tegninger og dispositionsforslag til download:

Løsningsforslag: Engvej Nord med anlæg af regnvandsbede

Projektskitser i PDF format til download:

GF Gefion 1_1000_A3

3_Gefion

Os grundejerforeninger har frem til 1/6 2017 til at melde tilbage til HOFOR om vi ønsker at gå videre med projektet.

Vores reference:

Jacob Dahl-Hesselkilde
Landskabsforvalter
Projektleder
Klimatilpasning & Byudvikling

Mobil: +4520254810
jada@orbicon.dk

Orbicon A/S
Ringstedvej 20, 4000 Roskilde
Tlf. +45 46 30 03 10
CVR-nr. 21 26 55 43
www.orbicon.dk