Bestyrelsen har konstitueret sig selv

Bestyrelsen, valgt ved generalforsamlingen d. 22. september 2020, har ifølge vedtægterne konstitueret sig selv d. 4. oktober 2020 med følgende poster:

Formand: Øystein Juul Nielsen, Engvej 48b
Næstformand: Hanne Wilhjelm, Italienvej 51
Bestyrelsesmedlem: Gustav Lützhøft, Engvej 48a
Kasserer: Helle Sørensen, Italienvej 51

Kontaktinfo findes under fanen “Bestyrelsen”
Vi ser frem til et godt samarbjede med alle i Rugbakken.