Skybrud over Amager

Der var skybrud over København og Amager tidlig morgen den 11 Juli 2008. Daværende “Henriksen” i det gule hus Italiensvej 43 rettede henvendelse til formanden vedr. problemer med overfladevand ud for hans hus. Vandet sivede dog stille væk i løbet af dagen.

Efter par dage efter var formanden forbi men en oprenser for at checke for skidt i vejbrønden. Der blev oprenset ca. 1 trillebørfuld (fra begge brønde), men brøndene var på ingen måde stoppet til. Problemet er, at vejbrønden på billedet kun er forbundet med tilsvarende brønd på modsatte side af vejen, og vandet ledes ikke videre væk til 3. brønd eller lign. – såvidt formanden kunne se ved selvsyn og mærke efter.

skybrud_IMG_2810
Problemer med overfladevand efter skybrud i de tidlige morgentimer. Billedet er taget fra Genuavej mod Italiensvej ved 9-tiden.

skybrud_IMG_2811

skybrud_IMG_2812