Dokumenter fra generalforsamlinger er lagt på hjemmesiden

Kære alle,

Tak for i går. Der var et pænt fremmøde, og generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden.

Bestyrelsen fik generalforsamlingens bemyndigelse til at gå videre med klimaprojektet for Engvej herunder optagelse af det nødvendige lån for ”vores” andel af projektet. Resultatet af afstemning (inkl. brevstemmer/fuldmagter) blev: 25 for og 4 imod. Da vi er 50 parceller i foreningen har 21 undladt at afgive deres stemme/mødte ikke op på generalforsamlingen. Vi skal nok sørge for løbende orientering om projektet, når der er nyt at berette.

Dokumenter fra den afholdte generalforsamling er nu lagt på vores hjemmeside – se menupunktet Dokumenter.

Referatet vil blive lagt op så snart jeg modtager det fra referenten (best. medlem Torben Andersen). Jeg skal nok give et praj når det er lagt på.

På bestyrelsens vegne.

John H. Nielsen,
Formand G/F Rugbakken