Referat fra 25 Aars Stiftelsesfest i Rugbakken

Som bekendt fylder vores grundejerforening 100 år næste år (6. okt. 2017). I den forbindelse har vi været i gemmerne (foreningens gamle protokoller) for at søge inspiration til, hvordan en jubilæumsfest bør afholdes. Nedenstående er daværende formands referat fra 25 års stiftelsesfesten – her gengivet 100% ordret, som det står skrevet i protokollen:

25 Aars Stiftelsesfest afholdt den 10 Oktober 1942 i Valhals Selskabslokaler Kastrupvej 38.

Klokken 7 3/4 samledes Foreningens Medlemmer med Damer og Gæster i den lille Sal og Kl 8 præcis da alle var mødt, spillede Musiken en March hvorefter alle marcherede ind i den store Sal til de festlig smykkede Borde, da alle var kommet paa Plads bød Formanden saavel Gæster som Medlemmer hjertelig  Velkommen og haabede trods de daarlige Tider at vi alle matte faa en glad og fornøjelig Aften.

Til Middagen serveredes brun Suppe med Asparges Oksesteg med forskellige Gemyser og Grønsager, til DessertenIs. Til Maden serveredes Sauterne og Rødvin og til Desserten Madaira.
Under Spisningen spillede Musikken nationale Melodier og der blev afsunget tre Sange som gjorde meget Lykke. Foreningens forhenværende Formand O. Petersen holdt Festtalen hvor han gav et kortfattet Resumme over Foreningens Arbejde i de forløbne 25 Aar, fremhævede særligt vor afdøde Forretningsfører M Sandells Arbejde for Foreningen.
Efter Spisningen blev der serveret Kaffe i de tilstødende Lokaler, og Stemningen steg her adskillige Grader saa da Salen var ryddet og Musikken spillede op til en fejende Vals var alle enige om at i Aften vil vi more os, og baade unge og ældre svang sig i Dansen saa det var en Fornøjelse at se.
I Pauserne underholdt vort ærede Medlem A. Jacobsen Foreningen med Teaterhistorier og smaa Schetse som gjorde megen Lykke, og da Kl var 1 og Festen sluttede var alle enige om at de havde tilbragt en glad og fornøjelig Aften.
A. C. Hammershøj

Man kan sige meget, men de var gode til at holde fest i gamle dage! Jeg synes konceptet er genialt (suppe-steg-is, kaffe, musik og dans). Vi kunne måske overveje tarteletter fremfor suppe og evt. køre  hvidvin til forretten i stedet for sauterne til hovedretten. Indmarchen skal vi måske også lige diskutere og blive enige om 🙂

Tak til vores Kasserer (Povl Holm), for at renskrive referatet, så historien kunne blive fortalt her.