Ny lov om private fællesveje

Den nye lov om private fællesveje træder i kraft den 1. januar 2012 og ophæver og afløser den hidtil gældende lov om private fællesveje.

Formålet med den nye lov er at få en mere moderne lov, som for borgerne er mere gennem-skuelig, og som for kommunerne er nemmere at administrere, da kommunerne er forvaltnings-myndighed for private fællesveje.

Vejlovgivningen består nu af fire vejlove; lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om grundejerbidrag til offentlig veje og lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Af bemærkninger til den nye lov fremgår det, at det er planen på sigt at reducere antallet til to ved at indarbejde de to sidstnævnte loves bestemmelser i henholdsvis lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Ref: Advokat Bech-Bruun

20101_L48_som_vedtaget

Du kan læse mere om loven på folketingets hjemmeside.

Link til bekendtgørelse af lov om private fællesveje:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174723