Bestemmelser for midlertidig opstilling af materiel på private fællesveje

Vær opmærksom på at der findes regler for midlertidig opstilling af materiel, eks. stillads, container, skurvogne og byggematerialer, på private fællesveje samt offentlige (kommunale) veje. I vedlagte skriv kan du læse om reglerne på område:

bestemmelser-for-midlertidig-opstilling-af-materiel-i-koebenhavn-2015-pdf

Du skal altid søge om tilladelse/samtykke til at anbringe følgende på offentlige veje/private fællesveje: Bygge- og anlægsmateriel, opstilling af plankeværker, indretning af arbejdspladser med skurvogne, toiletvogne, containere, afsætningslad, mobilkraner, lifte, stilladser osv.

Hvis du ikke har søgt og fået tilladelse fra Center for Trafik, inden du opsætter materiellet, kan du få en bøde. I særlige tilfælde kan du også risikere, at kommunen fjerner materiellet for din regning.

På Københavns kommunes hjemmeside kan du ansøge online om tilladelse til opstilling af midlertigt materiel (kræver NemID):

Link til online ansøgning om opstilling af stillads, container og skurvogne

Før du opstiller midlertidig materiel på vejen er det en god at ide at informere og samtykke med naboer for bedste midlertidige placering.

Hvis du opstiller en container på vejen må den kun være opstillet mens byggeri foregår. En container må ikke benyttes til opbevaring af private effekter – kun byggematerialer og værktøjer til brug for byggeri. Container skal fjernes umiddelbart efter endt byggeri.

container
Ulovligt opstillet jordcontainer på Sorrentovej. I dette tilfælde er containeren placeret for tæt på krydset Genuavej/Sorrentovej – se gul afmærkning på kantsten.