Introduktion til bestyrelsesarbejde

Formanden har deltaget i SGF kuset “Introduktion til Bestyrelsesarbejde”. Kususprogrammet omhandlede intro til SGF, pligter og rettigheder i grundejerforening, vejvedligeholdelse, regnskaber, mv. Et rigtig godt kursus, som jeg vil fortælle mere om på den kommende generalforsamling.

/Formanden