Skfit af bank fra Amagerbanken til Nordea

Foreningen har skiftet bankforbindelse fra Amagerbanken til Nordea. Amagerbanken har store problemer med at leve op til finanstilsynets solvenskrav på 13,6%, og har derfor ikke fået del i bankpakke 2. Der er stadig risiko for, at Amagerbanken ikke kan rejse kapital og dermed går konkurs. Bestyrelsen blev enige om, at det ikke er vores job at kurs overvåge Amagerbanken, så derfor besluttede vi at skifte bank.