Opfølgning på udstedte påbud

Henriette Skovgaard fra kommunen har været ude og tjekke om vores grundejere med påbud har udført arbejdet, og der er en del arbejder som udestår! Venligst sørg for at få bragt tingene i orden, da du i modsat fald risikere at arbejdet bliver udført af kommunen på din regning – og til deres pris! Formanden har lovet at følge op og melde tilbage til kommunen.