Opfølgning på udstedte påbud

Henriette Skovgaard fra kommunen har været ude og tjekke om vores grundejere med påbud har udført arbejdet, og der er en del arbejder som udestår! Venligst sørg for at få bragt tingene i orden, da du i modsat fald risikere at arbejdet bliver udført af kommunen på din regning – og til deres pris! Formanden har lovet at følge op og melde tilbage til kommunen.

Forvarslinger om påbud udstedt til 13 grundejere

Telefonkontakt med Henriette Skovgaard fra TMF (KK), som er ansvarlige for veje og trafik på Amager. Hun oplyser, at der er udstedt 13 forvarslinger om påbud til grundejere i vores forening. Frist for udbedring er 14 dage til 1 måned fra påbuddet udstedes, så reparation skal iværksættes snarest. Forvarsling med mulighed for indsigelse løber frem til 15 maj 2009.

Påbuddet omhandler “kun” grus i for- og bagkanter samt mellem fliser i fortove.

Forvarsling om påbud for fortove

Breve modtaget fra Kbh kommune (TMF – Center for Veje) til grundejere i vores forening angående forvarsling (partshøring) om påbud vedr. vejreparation på fortove.

Påbuddet omhandler “kun” grus i for-og bagkanter af fortove samt mellem fortovsfliser.