Forvarsling om påbud for fortove

Breve modtaget fra Kbh kommune (TMF – Center for Veje) til grundejere i vores forening angående forvarsling (partshøring) om påbud vedr. vejreparation på fortove.

Påbuddet omhandler “kun” grus i for-og bagkanter af fortove samt mellem fortovsfliser.