Forvarslinger om påbud udstedt til 13 grundejere

Telefonkontakt med Henriette Skovgaard fra TMF (KK), som er ansvarlige for veje og trafik på Amager. Hun oplyser, at der er udstedt 13 forvarslinger om påbud til grundejere i vores forening. Frist for udbedring er 14 dage til 1 måned fra påbuddet udstedes, så reparation skal iværksættes snarest. Forvarsling med mulighed for indsigelse løber frem til 15 maj 2009.

Påbuddet omhandler “kun” grus i for- og bagkanter samt mellem fliser i fortove.