Påbud om istandsættelse af Genuavej

Kommunen har forvarslet påbud om samlet istandsættelse af Genuavej fra Palermovej og Mesinavej til Italiensvej. I alt 10 grundejere i vores forening er berørt af dette påbud:

Paabud_Genuavej_06APR2010