Gennemgang af vejrenovering for ibrugtagning

Vi har i dag gennemgået vores vejrenovering og istandsættelse af fortove/kantstene. Formanden gik en tur sammen med vores vejekspert (Halldor) – forud for gennemgang med Tonny G. Lund fra NCC, hvor også Povl Holm (kasserer) deltog i inspektionen. Der er kun enkelte udestående arbejder fra NCC, herunder påmaling af hajtænder, førend renoveringen er endelig afsluttet. Når de sidste arbejder er udført vil vi modtage en faktura for det sidste stykke arbejde (overfladebehandling af vejen, OB), og vejprojektet er slut for denne gang. Vedr. garanti, så vil der blive et eftersyn med NCC efter 1 år og igen efter 5 år jf. AB92, som regnes fra fakturadatoen.

5 års gennemgang: Juni 2017