Gennemgang for ibrugtagning Italiensvej (Nord)

Onsdag d. 5/10-2016 blev der afholdt gennemgang af Italiensvej (nordlige del) for ibrugtagning efter opgravning i fortove for opsætning af LED gadebelysning.

Deltagere:

  • Jesper Renneberg Andersen (Site Manager, Citelum)
  • Jan Kofod (Helbo.dk)
  • John Nielsen (Fmd., G/F Rugbakken)

Vedr. LED gadebelysningen: Lysstyrken vil blive dæmpet med ca. 21% når projektet og systemer er kørt ind.

Fejl og mangler blev noteret ned ved gennemgangen, og vil blive udbedret inden for nærmeste par uger.

Nr. Adresse Konstateret mangel
1 V. nr 43 Flise rettes
2 V. Milanovej armatur rettes
3 ———- Fliser rettes samt asfaltlapper rep/udbedres
4 Tv. for Brandhane Fliser knækket
5 V. nr. 53-55 armatur rettes, ny flise v.indkørsel skiftes
6 V. nr. 57 armatur rettes
7
8 Her skal eftergruses flere steder.

 

Gennemgang af vejrenovering for ibrugtagning

Vi har i dag gennemgået vores vejrenovering og istandsættelse af fortove/kantstene. Formanden gik en tur sammen med vores vejekspert (Halldor) – forud for gennemgang med Tonny G. Lund fra NCC, hvor også Povl Holm (kasserer) deltog i inspektionen. Der er kun enkelte udestående arbejder fra NCC, herunder påmaling af hajtænder, førend renoveringen er endelig afsluttet. Når de sidste arbejder er udført vil vi modtage en faktura for det sidste stykke arbejde (overfladebehandling af vejen, OB), og vejprojektet er slut for denne gang. Vedr. garanti, så vil der blive et eftersyn med NCC efter 1 år og igen efter 5 år jf. AB92, som regnes fra fakturadatoen.

5 års gennemgang: Juni 2017