Sikre skoleveje for Skolen ved Sundet (SVS)

Vores genbo grundejerforeningen Fredenshøj, som ligger på den modsatte side af Italiensvej, har gennem længere tid arbejdet sammen med Skolen ved Sundet (SVS) om at gøre skolevejene mere sikre for skolens børn. Der foreligger nu et forslag sammen med kommunen – se nedenstående tegning for Italiensvej, som er omfattet af løsningsforslaget:

Italiensvej sikker skolevej
Projekt Sikker Skolevej for Skolen ved Sundet (SVS) – skitse af bump installation på Italiensvej i kryds ved Mantuavej og Genuavej

Se bilag længere nede for samlet løsningsforslag.


Italiensvej/Marsalavej – Ved Skolen ved Sundet

Ved Skolen ved Sundet etableres bump og hævede flader for at dæmpe bilernes hastighed på særligt kritiske krydsningspunkter på vej til skolen. Projektet vil skabe en mere sikker krydsning for cyklister og fodgængere i krydset Italiensvej/Marsalavej samt på Engvej ved Kaldæavej.

På vedlagte tegninger ses eksisterende forhold samt en skitse af det ønskede projekt. Projektet består at en større bump-installation på Italiensvej, en kys-og-farvel zone på Engvej og en række bump på Mantuavej, Marsalavej og Livornovej.

Forvaltningen har sendt bump-advisering til de berørte grundejere i vores område.

Bilag (tegning): Sikre-Skoleveje_Skolen-V-Sundet