Italiensvej overgår til offentlig vej pr. 1. maj 2017

Kommunen har nu afgjort, at Italiensvej overgår til offentlig vej den 1. maj 2017. Dermed er en lang kamp mod kommunen om at tage vejen tilbage endelig ved at nå en afslutning, og vores forening er sluppet af med vedligeholdelsespligten for Italiensvej.

Italiensvej

Beboere mod Italiesvej har modtaget brev i deres eBoks med samme information.

Se vedlagte PDF for afgørelse: Afgørelse Italiensvej

Ændringen i vejens status træder i kraft pr. 1. maj 2017. Så det vil først være fra 1. maj, at det kan ses i Københavnerkortet.

Det skal fejres!
Med den gode nyhed planlægger bestyrelsen at bruge lidt ekstra penge på vejfesten til sommer (lørdag d. 19 august 2017), så afgørelsen kan fejres – sammen med 100 års jubilæum for vores grundejerforening. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!


Vores kontakt hos Kommunen

Kristian Dan Vestergaard
Sagsbehandler
Tilladelse til Vejændring
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

Njalsgade 13, 1. sal
Postboks 380
2300 København S

Mobil 2159 3903
E-mail fb2y@tmf.kk.dk
EAN 5798009809452