Parkeringstælling for Italiensvej (nordlige del)

Analyse af parkering langs den nordlige del af Italiensvej (fra Engvej til Genuavej), som tilstøder vores foreningsområde. Se vedlagte PDF for analyse og resultat af parkeringstællingen, som bekræfter en øget parkering på Italiensvej efter indførelse af 3-timers P-zone ved Lergravsparken. Klik på nedenstående link for Parkeringstælling (PDF dokument):

Parkeringstaelling

Parkeringstællingen er udfærdiget af vores Kasserere Povl Holm (Italiensvej 53).