Parkeringstælling for Italiensvej (nordlige del)

Analyse af parkering langs den nordlige del af Italiensvej (fra Engvej til Genuavej), som tilstøder vores foreningsområde. Se vedlagte PDF for analyse og resultat af parkeringstællingen, som bekræfter en øget parkering på Italiensvej efter indførelse af 3-timers P-zone ved Lergravsparken. Klik på nedenstående link for Parkeringstælling (PDF dokument):

Parkeringstaelling

Parkeringstællingen er udfærdiget af vores Kasserere Povl Holm (Italiensvej 53).

Ny 3-timers p-zone ved Lergravsparken

 

Kommunen indfører 3-timers p-zone omkring Lergravsparken fra d. 17. marts 2016.

3-timers-p-zone-Lergravsparken
Ny skiltning med 3-timers p-zone ved Lergravsparken

Konsekvensen af denne p-zone vil helt sikkert medføre øget parkering udenfor p-zonen og dermed øget parkering i vores område og især langs Italiensvej.

http://www.kk.dk/nyheder/ny-3-timers-p-zone-ved-lergravsparken

Kort med angivelse af den ny 3-timers p-zone omkring Lergravsparken:

3timers-P-zone-Lergravsparken-Metro

Kommunen er obs på at den nye p-zone vil medføre ændret/øget parkeringen i tilstødende områder – herunder vores område omkring Italiesnvej, hvor vi allerede nu ser en øget mængde af kort- og langtidsparkerede køretøjer.