Partshøring om overtagelse af del af Italiensvej

Borgerrepræsentationen har d. 22. september 2016 godkendt vores indstilling om at kommunen overtager en del af Italiensvej.
På baggrund af dette har kommunen d.d. sendt vedlagte ”Partshøring vedr. overtagelse af del af Italiensvej” til vores medlemmer, der har ejendomme tilgrænsende vejen. Brev er sendt til medlemmer eBoks.

partshoering-om-overtagelse-af-del-af-italiensvej_docx

udkast-til-afgoerelse-om-overtagelse-af-del-af-italiensvej

bilag-1

Italiensvej
“Vores” del af Italiensvej overgår til kommunen og skifter status fra privat fællesvej til offentlig vej. Tryk for billedet for stort kort.

Vores forening har kæmpet en lang kamp for at nå hertil, men nu ser det ud til at lykkedes med at vi kan slippe af med vejen og den omkostningsbombe, som ligger og venter næste gang Italiensvej skal renoveres.

Såfremt nogen af vores grundejere påtænker at gøre indsigelse vedr. kommunens overtagelse af vejen, så kontakt formanden eller et bestyrelsesmedlem først så evt. misforståelser kan afklares.

På bestyrelsens vegne
Formanden