Partshøring vedrørende etablering af busstoppested på Italiensvej

Grundejere mod Italiensvej har modtaget partshøringsbrev fra kommunen vedr. etablering af busstoppested på Italiensvej.

Baggrund og placering af stoppested

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. april 2018 en samlet
busbestilling i forbindelse med Cityringens åbning. Når Cityringen forventeligt åbner i september 2019, vil 85 % af alle boliger, arbejdspladser og studiepladser i de tætteste bydele ligge inden for 600 meters afstand på en metro- eller S-togsstation. Derfor vil man tilpasse busnettet, så det bliver sikret, at der er det bedst mulige samspil mellem metro, tog og bus.

Modstand fra grundejere

Flere af de berørte grundejere er imod denne ide da det kan medføre farlige trafikale problemer. Bussen kommer også til at køre ad Strandlodsvej, hvor fremkommeligheden i forvejen er meget dårlig p.g.a. parkerede biler i begge sider. Hvis en bus skal køre igennem, vil det være ekstra farligt at være cyklist på Strandlodsvej.

Se skitse, partshøringbrev fra kommunen samt nyt buslinjenet fra Movia nedenfor:

Partshøring om overtagelse af del af Italiensvej

Borgerrepræsentationen har d. 22. september 2016 godkendt vores indstilling om at kommunen overtager en del af Italiensvej.
På baggrund af dette har kommunen d.d. sendt vedlagte ”Partshøring vedr. overtagelse af del af Italiensvej” til vores medlemmer, der har ejendomme tilgrænsende vejen. Brev er sendt til medlemmer eBoks.

partshoering-om-overtagelse-af-del-af-italiensvej_docx

udkast-til-afgoerelse-om-overtagelse-af-del-af-italiensvej

bilag-1

Italiensvej
“Vores” del af Italiensvej overgår til kommunen og skifter status fra privat fællesvej til offentlig vej. Tryk for billedet for stort kort.

Vores forening har kæmpet en lang kamp for at nå hertil, men nu ser det ud til at lykkedes med at vi kan slippe af med vejen og den omkostningsbombe, som ligger og venter næste gang Italiensvej skal renoveres.

Såfremt nogen af vores grundejere påtænker at gøre indsigelse vedr. kommunens overtagelse af vejen, så kontakt formanden eller et bestyrelsesmedlem først så evt. misforståelser kan afklares.

På bestyrelsens vegne
Formanden